Wij staan voor
verantwoord bosbeheer

Meer rendement met
gepersonaliseerd drukwerk
  

 

Resolutie:

De resolutie van een digitaal bestand wordt uitgedrukt in Dots per Inch (dpi), oftewel het aantal inktstippen per strekkende inch die bij het drukken op het papier terechtkomen.

Voor druk-en printwerk geldt algeheel een standaard van 300 dpi. Dit kan echter niet altijd haalbaar zijn, omdat enerzijds men afhankelijk is van de kwaliteit van aanlevering, anderzijds worden beelden soms zeer groot geplaatst (bijvoorbeeld bij banners/posters). Ook het product bepaalt welke resolutie gehanteerd wordt. Zo wordt een poster altijd van een bepaalde afstand bekeken en daarbij volstaat een lagere resolutie dan de standaard van 300 dpi. 

 

Hierboven zie je een afbeelding van een schip waarbij het beeld qua resolutie in vieren is verdeeld en afneemt.
Linksboven is het beeld 300 dpi, rechtsboven 150 dpi, linksonder 72 dpi en rechtsonder 30 dpi. Let wel dat we met deze afbeelding indicatief willen laten zien wat er met een beeld gebeurt wanneer de resolutie afneemt. Dit zegt niets over de werkelijke weergave aangezien dit niet op papier getoond wordt, maar op een beeldscherm.

Dit beeld is echter ook opgenomen in ons monsterboek, waarbij de weergave wel op de juiste manier getoond wordt.